Få vores nyheder på mail

Nyt om seks vestjyske kirker

Pressemeddelelse   •   Dec 13, 2016 09:30 CET

To nye udgivelser fra Danmarks Kirker beskriver seks landsbykirker i det gamle Ringkøbing Amt. Blandt andre Vejrum Kirke, der er den største af de seks kirker, og hvis altertavle indeholder sjældne relieffer importeret fra England.

Med sit karakteristiske løgkuppelspir troner Vejrum Kirke i det vestjyske landskab. Kirken er opført i kvadersten ligesom mange andre kirker i Jylland, men alligevel skiller den sig ud.

- Kvadersten hugget i granit blev hyppigt anvendt som materiale til opførsel af kirker i Jylland, men Vejrum Kirke skiller sig ud ved sin store størrelse, fortæller Anders Christian Christensen, der er en af de to redaktører fra Nationalmuseet, som står bag de to nye udgivelser.

Vejrum Kirke er blandt de største kvaderstenskirker i Jylland, og foruden den kan man læse om kirkerne i Ølby og Fovsing samt Asp, Navr og Sir i de to nyeste udgivelser fra Nationalmuseets store bogværk Danmarks Kirker. Fælles for kirkerne er, at de er opført i kvadersten, bortset fra én.

- Sir Kirke er opført i teglsten omkring 1435-45 ifølge dendrokronologiske undersøgelser af kirkens tagværk. Kirkebygningens kerne består af et gotisk langhus, og det er ret usædvanligt at finde denne kirketype i dette område, siger Anders Christian Christensen.

Altertavle med katolske helgenmotiver
Et ubetinget highlight er en altertavle fra middelalderen, som pryder koret i Vejrum Kirke. Tavlen er udsmykket med sjældne relieffer i alabast, der var et kostbart materiale i middel­alderen. Reliefferne er importeret fra England, og de viser den hellige Katharinas martyrhistorie.

- At man har bevaret det katolske kirkeinventar efter reformationen, er et velkendt udtryk for de lutherske teologers tolerance over for den gamle kirkekunst. Men det er usædvanligt, som her på tavlen fra Vejrum, ligefrem at finde en indskrift, der klart advarede mod at tilbede de gamle katolske helgener, fortæller Birgitte Bøggild Johannsen, som er den anden redaktør bag de to nye udgivelser.

Den belærende tekst blev efter reformationen i 1536 sammen med Fadervor, Trosbekendelsen og nadverordene malet på tavlen, da den blev moderniseret i 1593. Dermed blev altertavlens oprindelige budskab effektivt neutraliseret. Og man var endda så glad for det fornemme klenodie, at reliefferne yderligere fik en monumental indramning i 1630’erne.

Gammel og moderne kunst i Asp, Navr og Sir
I de tre kirker Asp, Navr og Sir er det i høj grad nutidskunsten, som falder de besøgende i øjnene, når de træder indenfor. Det gælder først og fremmest værker af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, der i årene 1975-86 satte sit præg på kirkerne med udsmykningen af altertavlen i Navr Kirke og desuden med et glasmaleri i Asp Kirke samt med dekorationerne på prædikestolene i Navr og Sir

- I ældre tid var det dog fortrinsvis lokale kunstnere, der arbejdede i disse små kirker. Det fremgår blandt andet af de bevarede senmiddelalderlige figurer fra altertavlen i Asp, som i dag befinder sig i Den Gamle By i Aarhus, fortæller Birgitte Bøggild Johannsen.

Også klokken i Navr Kirke fra år 1340 er produceret af en lokal skikkelse. Det var klokke­støberen Nikolavs, hvis arbejder fra tidsrummet omkring 1340-1410 findes i alt 17 kirker i Midt- og Nordjylland.

Et frugtbart område
De seks landsbykirker hører til Hjerm Herred, der var et frugtbart område, som gav befolkningen gode landsbrugsmuligheder. Og det havde betydning for opførslen af kirker.

- Der er en sammenhæng mellem kirketæthed og jordens frugtbarhed. Det ses tydeligt, når man sammenligner Hjerm Herred med området omkring Herning, hvor afstanden mellem de middelalderlige kirker er større. Her var mindre frugtbart, og derfor ses der færre kirker, siger redaktør Anders Christian Christensen.

For herregårdsejerne, som tjente godt på den frugtbare jord, kunne kirkerne fungere som et showroom, hvor herskabet med inventargaver og begravelser kunne demonstrere deres magt og rigdom. To fint dekorerede smedejernsdøre er bevaret i Vejrum og Navr kirker som rester af to gravkapeller, der er opført for ejerne af Ausumgaard og Kvistrup.

Fakta om Danmarks Kirkers to udgivelser om seks landsbykirker i Ringkøbing Amt:

  • De to udgivelser om seks kirker fra det gamle Ringkøbing Amt udgives af Nationalmuseet med støtte fra Kulturministeriet, Kirkeministeriet, Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.
  • Det ene bind handler om kirkerne i Vejrum, Ølby samt Fovsing. Det andet bind beskriver kirkerne i Asp, Navr og Sir.
  • Bindene købes på National­museets Museumsbutiks hjemmeside eller på Syddansk Universitets­forlag. Du kan også bede din lokale boghandler om at bestille et eksemplar, hvis du mangler en jule- eller mandelgave.

Fakta om Danmarks Kirker

  • Danmarks Kirker er Nationalmuseets store grundlæggende værk om de danske kirker. I 2013 havde bogværket 80 års jubilæum: Første bind udkom nemlig i 1933.
  • I september 2013 blev alle udgivelser tilgængelige online. Digitaliseringen giver mulighed for, at du kan læse om samtlige cirka 1550 kirker, kirkesale, kapeller og kirkegårde, som indtil nu er blevet beskrevet i Danmarks Kirker.

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum - og vi er mange museer i ét. 
Hvert år besøger over en million mennesker et af Nationalmuseets museer i hele landet.

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar