Få vores nyheder på mail

Ny udgivelse om kirkerne i Rudkøbing

Pressemeddelelse   •   Aug 16, 2016 06:00 CEST

I dag udkommer en ny udgivelse fra Danmarks Kirker, som beskriver kirkerne i den gamle købstad Rudkøbing. Her kan man læse om købstadskirkens lange historie og om byens lille katolske kirke.

Et nyt bind i Nationalmuseets store bogværk Danmarks Kirker udkommer i dag, og denne gang er det kirkerne i Langelands gamle købstad Rudkøbing, som er i fokus. Det drejer sig om Rudkøbing Kirke, det katolske Skt. Bendts Kapel og metodistkirken Skt. Peters Kirke, der blev revet ned i 1982.

Hver især fortæller de tre kirker et stykke af købstadens lange historie, men det er Rudkøbing Kirke, som er byens købstadskirke:

– Rudkøbing Kirke er en lille, forholdsvis velbevaret købstadskirke, hvis murværk kan være med til at give et fingerpeg om, hvornår Rudkøbing blev en købstad, fortæller redaktør på Danmarks Kirker Niels Jørgen Poulsen.

Mange forandringer
Niels Jørgen Poulsen fremhæver de partier af kampesten, som ses flere steder nederst i kirkens murværk.

– I dag fremstår Rudkøbing Kirke som den teglstenskirke, der blev opført i midten af 1200-tallet, men kirkens murværk gemmer på resterne af en endnu ældre kampestenskirke, som formodentlig blev opført i slutningen af 1100-tallet. Det er sporene efter den man kan se i kirkens vestre halvdel, siger han, og fortsætter:

– Det er interessant, at kirkens sakristi er opført samtidig med teglstenskirken, og dermed er et af de ældste sakristier i Danmark.

Kirkebygningen trækker altså spor helt tilbage til slutningen af 1100-tallet, men tårnet, som troner på kirken i dag, blev først tilføjet i 1621. Mange af landsbykirkerne på Langeland fik tårne i 1400-tallet, så hvorfor bygges kirketårnet på Rudkøbing Kirke først i 1621?

Svaret skal findes i kirkernes pengeforhold. Købstadskirkernes økonomi var relativt dårlig sammenlignet med landsbykirkernes, for de havde en vigtig indtægt igennem korntiende, og det havde købstadskirkerne ikke.

Tiende var en skat, som gik til kirken, og for befolkningen betød det, at de skulle give en tiendedel af deres afgrøder til kirken.

Radikal oprydning
Ændringerne, som har fundet sted i Rudkøbing Kirke, kan spores mange steder. Også under kirkegulvet. Indtil omkring år 1800 blev mange borgere begravet under kirkens gulv, men det er kun få gravmæler, som er bevaret i dag.

– Et af disse er et stort epitafium over sognepræsten Anders Bredal, som døde i 1630, og det er hans næsten 400 år gamle portræt, som pryder forsiden på den nye udgivelse, fortæller Rikke Ilsted Kristiansen, der også er redaktør på Danmarks Kirker.

Rikke Ilsted Kristiansen fremhæver, hvordan man gennem tiden har været meget radikal i oprydningen af gravminderne.

– I begyndelsen af 1700-tallet beretter en sognepræst, at gravstenene, når de havde ligget i kirkegulvet i 30-40 år, blev flyttet ud i våbenhuset og solgt. Så kunne de bruges igen, siger hun.

Som at være i 1925
Foruden købstadskirken kan man også læse om det katolske Skt. Bendts Kapel, der er udsmykket med farverige vægmalerier, som er udført af kunstneren Birgitte West.

– Den lille kirke er cirka kun 8 gange 10 meter, og når man træder inden for, er man tilbage i 1925. Indretningen er nemlig ikke ændret siden kirkens indvielse, fortæller Niels Jørgen Poulsen.

I begyndelsen af 1900-tallet oplevede katolicismen en opblomstring i Danmark. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med de mange polakker, som kom til Danmark for at arbejde i roemarkerne. På Langeland var det også den polske arbejdskraft, der bragte katolicismen til øen.

De to redaktører Niels Jørgen Poulsen og Rikke Ilsted Kristiansen har været glade for samarbejdet med de lokale, der til daglig har med kirkerne at gøre. Også Langelands Museum og Byhistorisk Arkiv har været til stor hjælp.

I forbindelse med udgivelsen holder forfatterne et foredrag i Rudkøbing Kirke onsdag den 14. september.

Fakta: Kirkerne i Rudkøbing. Rudkøbing kirke, Skt. Bendts Kapel, kirkegård.

  • Kirkerne i Rudkøbing er en beskrivelse af Rudkøbing Kirke, Skt. Bendts kapel, den nedrevne Skt. Peters Kirke og byens kirkegård.
  • Udgivelsen er udsendt af Nationalmuseet med støtte fra Kulturministeriet, Kirkeministeriet, Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.
  • Vejledende udsalgspris er 175 kr. Udgivelsen kan også læses online

Fakta: Danmarks Kirker

  • Danmarks Kirker er Nationalmuseets store, grundlæggende værk om de danske kirker. Arbejdet begyndte i 1933.
  • Det store værk udgives som bøger, men kirkebeskrivelserne er også tilgængelige online: http://danmarkskirker.natmus.dk/
  • Indtil nu er cirka to tredjedele af alle landets kirker blevet undersøgt og beskrevet.
  • I øjeblikket arbejder redaktionen på Danmarks Kirker med at beskrive kirkerne på Fyn og øerne samt i de gamle Ringkøbing og Vejle amter. Næste bind i serien om de sydfynske kirker vil handle om kirkerne i Ærøskøbing og Marstal.

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum - og vi er mange museer i ét. 
Hvert år besøger over en million mennesker et af Nationalmuseets museer i hele landet.

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar