Få vores nyheder på mail

Tags

  • Professor
  • Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet, Kalmar
  • geoffrey.lemdahl@lnu.se
  • +46-480-44 61 75 / +46-70-667 4112

  • Museumsinspektør
  • Miljøarkæologi og Materialeforskning, Nationalmuseet
  • morten.fischer.mortensen@natmus.dk
  • 4120 6173